Tato stránka používá soubory cookies, abychom ji mohli upravit podle Vašich potřeb. Jak je uvedeno v našich ustanoveních o ochraně soukromí, využíváním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s užíváním cookies.

Máte vy nebo někdo z vašich blízkých HER2+ karcinom prsu?

Pokud ano, přečtěte si o studii HER2CLIMB, která hodnotí účinnost zkoušeného léčivého přípravku v kombinaci se standardní léčbou u pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím HER2+ karcinomem prsu. Můžete být způsobilý/á k účasti ve studii HER2CLIMB, i když máte mozkové metastázy.

O studii HER2CLIMB

Studie HER2CLIMB hodnotí bezpečnost a účinnost zkoušeného léčivého přípravku tucatinib (ONT-380). Tucatinib je specificky určen k cílení na rakovinné buňky HER2+ a inhibuje jejich růst. Do této klinické studie mohou být zařazeni vybraní pacienti s HER2+ karcinomem prsu, včetně těch, kteří mají mozkové metastázy. Tucatinib je perorální lék, který lze užívat doma.

Účast ve studii HER2CLIMB pro vás může mít následující přínos:

 • Převzetí aktivní role v péči o své zdraví
 • Získání přístupu k péči související se studií a k aktuálně schválené léčbě
 • Pomoc ostatním přispěním ke klinickému výzkumu a formování budoucnosti zdravotní péče.

 

Se studií HER2CLIMB jsou také spojena rizika, mimo jiné:

 • Možné nežádoucí účinky hodnoceného léčivého přípravku
 • Tento zkoušený léčivý přípravek může mít jen malý, pokud vůbec nějaký přínos
 • Studie vyžaduje čas na cestování do centra studie a na návštěvy ordinace

Způsobilí pacienti budou ve studii HER2CLIMB dostávat standardní schválenou léčbu. Kromě toho můžete také dostávat hodnocený přípravek tucatinib.

Časté otázky ke klinickým studiím

Jsem způsobilá/ý k účasti na studii HER2CLIMB?

Pro způsobilost k účasti na studii HER2CLIMB je nutné, abyste:

 • Měl(a) diagnostikovaný lokálně pokročilý nebo metastazující HER2+ karcinom prsu
 • Již užíval(a) následující čtyři běžné léky k léčbě karcinomu prsu:
  • taxan (Taxotere® nebo Taxol®)
  • trastuzumab (Herceptin®)
  • pertuzumab (Perjeta®)
  • T-DM1 (Kadcyla®)

Způsobilí pacienti mohou a nemusí mít mozkové metastázy.

Způsobilí pacienti budou ve studii HER2CLIMB dostávat standardní schválenou léčbu. Kromě toho můžete také dostávat hodnocený léčivý přípravek tucatinib (ONT-380).

Pokud se zúčastníte studie HER2CLIMB, můžou vám být proplaceny cestovní výlohy související s účastí ve studii. Vaše prognóza karcinomu se účastí na studii HER2CLIMB může a nemusí zlepšit.

Sdílejte informace o studii HER2CLIMB s ostatními

Pro sdílení informací o této studii s ostatními
klikněte zde

FacebookTwitterGoogle+